Friday, February 16, 2018

Thursday, February 15, 2018

Predizborni krpelji

Građanski list...Za koga se opredeliti ?


Stereo gnjavatori


Karikatura koja je pretrpela cenzuru : tadašnja urednica, zbog ličnih simpatija prema jednoj od stranaka (pogodite kojoj ?), nije dozvolila objavljivanje u Građanskom listu 


Wednesday, February 14, 2018

Monday, February 12, 2018

Junior 499

Junior...Indijana Dino & otimači izgubljenog Juniora